Frode Søbstad

Denne siden viser opplysninger om Frode Søbstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Frode Søbstad
NSD id-nummer: 8557
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Førsteamanuensis 1981 1981
1984 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Førsteamanuensis 1981 1984
1990 Barnehageutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Høgskoledosent 1990
1991 Barnehageutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Høgskoledosent 1990
1992 Barnehageutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Høgskoledosent 1990