Ellen-Merete Ausen

Denne siden viser opplysninger om Ellen-Merete Ausen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ellen-Merete Ausen
NSD id-nummer: 8563
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Sjefsfysiokjemiker 1981 1981
1985 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 219 Sjefsfysiokjemike 1981
1986 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 219 Sjefsfysiokjemike 1981