Karin Løkhaug

Denne siden viser opplysninger om Karin Løkhaug fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Karin Løkhaug
NSD id-nummer: 8600
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Rådgivende utvalg for samarbeid med utviklingsland petroleumsektor Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Assisterende Banksjef 1981 1981
1983 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Banksjef 1983
1983 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Banksjef 1983
1984 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Banksjef 1983
1984 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Banksjef 1983
1985 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Banksjef 1983
1985 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Banksjef 1983
1986 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Banksjef 1983
1986 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Banksjef 1983