Sissel Motzfeldt

Denne siden viser opplysninger om Sissel Motzfeldt fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sissel Motzfeldt
NSD id-nummer: 8601
Fødselsår: 1951
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Opplysningskonsulent 1981 1981
1983 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Opplysningskonsul 1981
1984 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Opplysningskonsul 1981
1985 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Opplysningskonsul 1981
1991 Utvalget for utredning av statlig informasjon mot år 2000 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Kontorsjef 1991
1992 Utvalget for utredning av statlig informasjon mot år 2000 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Kontorsjef 1991
1994 Støtteutvalget for innvandrerpulikasjoner Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1993
1995 Støtteutvalget for innvandrerpulikasjoner Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1993
1996 Støtteutvalget for innvandrerpulikasjoner Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1993