Thorstein Dreyer

Denne siden viser opplysninger om Thorstein Dreyer fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Thorstein Dreyer
NSD id-nummer: 8603
Fødselsår: 1930
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Informasjonssekretær 1981 1981
1983 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Informasjonssekre 1981
1984 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Informasjonssekre 1981
1985 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Informasjonssekre 1981
1986 Sjøvettkampanjens styre Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Informasjonssekre 1984
1987 Sjøvettkampanjens styre Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Informasjonssek 1984
1988 Sjøvettkampanjens styre Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Informasjonssek 1984