Tor Espedal

Denne siden viser opplysninger om Tor Espedal fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tor Espedal
NSD id-nummer: 8626
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Adm.Direktør 1981 1981
1994 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1103 Konserndirektør 1989 1994
1994 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Konserndirektør 1994
1995 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Adm. Direktør 1994
1996 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1103 Adm. Direktør 1989 1996
1996 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Adm. Direktør 1994
1997 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Adm. Direktør 1994