Kari Berg

Denne siden viser opplysninger om Kari Berg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kari Berg
NSD id-nummer: 8734
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Brevskolerådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 2012 Høyskoledirektør 1981 1981
1983 Brevskolerådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 2012 Høgskoledirektør 1981
1984 Brevskolerådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 2012 Høgskoledirektør 1981
1985 Brevskolerådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 2012 Høgskoledirektør 1981
1986 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2012 Høgskoledirektør 1986
1987 Styret for Statens fagskole for fiskeindustri, Vardø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2012 Høgskoledirektø 1987
1987 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2012 Høgskoledirektø 1986
1988 Styret for Statens fagskole for fiskeindustri, Vardø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2012 Høgskoledirektø 1987
1988 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2012 Høgskoledirektø 1986
1988 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 2012 Høgskoledirektø 1988
1989 Styret for Statens fagskole for fiskeindustri, Vardø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2012 Direktør 1987
1989 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 2012 Direktør 1988
1990 Styret for Statens fagskole for fiskeindustri, Vardø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2012 Direktør 1987
1990 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 2012 Direktør 1988
1991 Styret for Statens fagskole for fiskeindustri, Vardø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2012 Direktør 1987
1991 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 2012 Direktør 1991
1991 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 2012 Direktør 1988
1992 Styret for Statens fagskole for fiskeindustri, Vardø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1987 1992
1992 Styret for Program for Nord-Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1992
1992 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1991
1992 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Førstekonsulent 1988
1993 Styret for Program for Nord-Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Utdanningsdirek 1992
1993 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av andre 301 Utdanningsdirek 1991
1994 Styret for Program for Nord-Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Utdanningsdirek 1992
1994 Opplæringslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Utdanningsdirek 1993
1994 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av andre 301 Utdanningsdirek 1991
1994 Luftfartsverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Utdanningsdirek 1993
1995 Styret for Program for Nord-Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2003 Utdanningsdirek 1992
1995 Opplæringslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 2003 Utdanningsdirek 1993
1995 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Andre tilknyttede personer Av andre 2003 Utdanningsdirek 1991
1995 Luftfartsverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 2003 Utdanningsdirek 1993
1996 Styret for Program for Nord-Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2012 Kontorsjef 1992
1996 Luftfartsverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 2012 Kontorsjef 1993
1997 Luftfartsverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 2012 Kontorsjef 1993