Anne Borg

Denne siden viser opplysninger om Anne Borg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne Borg
NSD id-nummer: 8946
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ballettdanser 1981 1981
1983 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ballettdanser 1981
1984 Styret for Statens balletthøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Ballettdanser 1984
1984 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ballettdanser 1984
1985 Styret for Statens balletthøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Ballettsjef 1984
1985 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ballettsjef 1981 1985
1986 Styret for Statens balletthøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Ballettsjef 1984
1987 Styret for Statens balletthøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Ballettsjef 1984
1997 Styret for Kunsthøgskolen i Oslo Nestleder Av departement 301 Prorektor 1997