Eivind Smith

Denne siden viser opplysninger om Eivind Smith fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Eivind Smith
NSD id-nummer: 9043
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Rådet for taushetsplikt og forskning Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Førsteamanuensis 1981 1981
1983 Rådet for taushetsplikt og forskning Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Førsteamanuensis 1978
1984 Rådet for taushetsplikt og forskning Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Førsteamanuensis 1978
1985 Rådet for taushetsplikt og forskning Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Førsteamanuensis 1978
1986 Rådet for taushetsplikt og forskning Rådgivende organ Leder Av departement 219 Professor 1978
1987 Rådet for taushetsplikt og forskning Rådgivende organ Leder Av departement 219 Professor 1978
1987 Utvalg for å revidere Hovedavtalen for jordbruket Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Professor 1986
1988 Rådet for taushetsplikt og forskning Rådgivende organ Leder Av departement 219 Professor 1978
1988 Utvalg for å revidere Hovedavtalen for jordbruket Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Professor 1986
1989 Rådet for taushetsplikt og forskning Rådgivende organ Leder Av departement 219 Professor 1978
1990 Rådet for taushetsplikt og forskning Rådgivende organ Leder Av departement 219 Professor 1978
1990 Prisrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Professor 1990
1991 Rådet for taushetsplikt og forskning Rådgivende organ Leder Av departement 219 Professor 1978
1991 Prisrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Professor 1990
1992 Rådet for taushetsplikt og forskning Rådgivende organ Leder Av departement 219 Professor 1978
1992 Prisrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Professor 1990
1993 Rådet for taushetsplikt og forskning Rådgivende organ Leder Av departement 219 Professor 1978
1993 Prisrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Professor 1990
1994 Opplæringslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 Professor 1993
1994 Rådet for taushetsplikt og forskning Rådgivende organ Leder Av departement 219 Professor 1978
1995 Opplæringslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 Professor 1993
1995 Rådet for taushetsplikt og forskning Rådgivende organ Leder Av departement 219 Professor 1978
1996 Rådet for taushetsplikt og forskning Rådgivende organ Leder Av departement 219 Professor 1978
1996 Ytringsfrihetskommisjonen Vanlig medlem I statsråd 219 Professor 1996
1997 Rådet for taushetsplikt og forskning Rådgivende organ Leder Av departement 219 Professor 1978
1997 Ytringsfrihetskommisjonen Vanlig medlem I statsråd 219 Professor 1996