Ola H. Kveli

Denne siden viser opplysninger om Ola H. Kveli fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ola H. Kveli
NSD id-nummer: 9112
Fødselsår: 1921
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1702 Fylkesmann 1981 1981
1981 Utvalg vedrørende fylkesmennenes arbeid med kommunal økonomi Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1702 Fylkesmann 1981 1981
1983 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1702 Fylkesmann 1981
1984 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1702 Fylkesmann 1981
1985 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1702 Fylkesmann 1981
1985 Forurensningsrådet Rådgivende organ Leder I statsråd 1702 Fylkesmann 1984
1986 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1702 Fylkesmann 1981
1986 Forurensningsrådet Rådgivende organ Leder I statsråd 1702 Fylkesmann 1984
1987 Forurensningsrådet Rådgivende organ Leder I statsråd 1702 Fylkesmann 1984
1988 Forurensningsrådet Rådgivende organ Leder I statsråd 1702 Fylkesmann 1984
1989 Forurensningsrådet Rådgivende organ Leder I statsråd 1702 Fylkesmann 1984
1990 Forurensningsrådet Rådgivende organ Leder I statsråd 1702 Fylkesmann 1984
1991 Forurensningsrådet Rådgivende organ Leder I statsråd 1702 Fylkesmann 1984