Jon Edmund Dalseth

Denne siden viser opplysninger om Jon Edmund Dalseth fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jon Edmund Dalseth
NSD id-nummer: 922
Fødselsår: 1932
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Tambartun skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Fylkeslege 1980 1980
1980 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Sør-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1601 Fylkeslege 1975 1981
1981 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Sør-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1601 Fylkeslege 1975 1981
1983 Styret for Tambartun skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Fylkeslege 1980
1983 Styret for Statens attføringsinstitutt i Trondheim Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Fylkeslege 1979
1984 Styret for Tambartun skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Fylkeslege 1980
1985 Styret for Tambartun skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Fylkeslege 1980
1985 Sakkyndig bilutvalg for Sør-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Fylkeslege 1985
1986 Styret for Tambartun skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Fylkeslege 1980
1986 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Sør-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder Av departement 1601 Fylkeslege 1975 1986
1986 Sakkyndig bilutvalg for Sør-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Fylkeslege 1985
1987 Styret for Tambartun skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Fylkeslege 1980
1987 Sakkyndig bilutvalg for Sør-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Fylkeslege 1985
1988 Sakkyndig bilutvalg for Sør-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Fylkeslege 1985
1989 Sakkyndig bilutvalg for Sør-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Fylkeslege 1985 1989
1991 Sakkyndig bilutvalg for Sør-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1601 Fylkeslege 1985 1991