Leif Laurila

Denne siden viser opplysninger om Leif Laurila fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Leif Laurila
NSD id-nummer: 9237
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2030 Sekretær 1981 1981
1981 Styret for stiftelsen statens veiledningsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2030 Lo-Sekretær 1981 1981
1983 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 2030 Sekretær 1981
1983 Styret for stiftelsen statens veiledningsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2030 Sekretær 1981
1984 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 2030 Sekretær 1981
1984 Styret for stiftelsen statens veiledningsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2030 Sekretær 1981 1984
1985 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 2030 Sekretær 1981 1985
1987 Styret for stiftelsen statens veiledningsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2030 Sekretær 1981 1987