Bjørn Erikson

Denne siden viser opplysninger om Bjørn Erikson fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørn Erikson
NSD id-nummer: 9259
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Yrkeshygieniker 1981 1981
1982 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Yrkeshygieniker 1982 1982
1982 Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Yrkeshygieniker 1981 1982
1982 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Yrkeshygieniker 1982 1982
1983 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Yrkeshygieniker 1982
1983 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Yrkeshygieniker 1982
1984 Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Yrkeshygieniker 1981 1984
1984 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Yrkeshygieniker 1982 1984
1985 Styret for arbeidsforskningsinstituttene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Yrkeshygieniker 1985
1985 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Yrkeshygieniker 1985
1986 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Yrkeshygieniker 1982 1986
1986 Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Yrkeshygieniker 1981 1986
1986 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Yrkeshygieniker 1985
1987 Styret for Statens arbeidsmiljøinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Yrkeshygieniker 1987
1987 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Yrkeshygieniker 1985
1988 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Yrkeshygieniker 1982 1988
1988 Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Yrkeshygieniker 1981 1988
1988 Styret for Statens arbeidsmiljøinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Yrkeshygieniker 1987
1988 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Yrkeshygieniker 1988
1988 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Yrkeshygieniker 1985
1989 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Yrkeshygieniker 1988
1989 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Yrkeshygieniker 1985
1989 Offentlig utvalg på avfallsminimering og gjenvinning Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av andre 301 Yrkeshygieniker 1989
1989 Bioteknologiutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Yrkeshygieniker 1987
1990 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Yrkeshygieniker 1982 1990
1990 Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Yrkeshygieniker 1981 1990
1990 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Yrkeshygieniker 1988
1990 Offentlig utvalg på avfallsminimering og gjenvinning Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av andre 301 Yrkeshygieniker 1989
1991 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Yrkeshygieniker 1988
1995 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Miljøsekretær 1995
1995 Styret for Statens arbeidsmiljøinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Miljøsekretær 1995
1996 Styret for Datatilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Yrkeshygieniker 1996
1996 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Yrkeshygieniker 1996
1996 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Yrkeshygieniker 1995 1996
1996 Styret for Statens arbeidsmiljøinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Yrkeshygieniker 1995
1997 Styret for Datatilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Yrkeshygieniker 1996
1997 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Yrkeshygieniker 1996 1997
1997 Styret for Statens arbeidsmiljøinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Yrkeshygieniker 1995
1997 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Yrkeshygieniker 1997