Else Bøthun

Denne siden viser opplysninger om Else Bøthun fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Else Bøthun
NSD id-nummer: 9260
Fødselsår: 1950
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Ansattes representasjon i bankenes styrende organ Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1981 1981
1981 Videreutvikling av bedriftsdemokratiet Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1981 1981
1984 Videreutvikling av bedriftsdemokratiet Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1983
1985 Videreutvikling av bedriftsdemokratiet Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1983
1990 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Rådgiver 1990
1991 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Rådgiver 1990
1992 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Rådgiver 1990
1993 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Rådgiver 1990
1994 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 301 Kontorsjef 1994
1994 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Kontorsjef 1990
1995 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 301 Kontorsjef 1994
1995 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Kontorsjef 1990
1996 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 301 Kontorsjef 1994
1996 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Kontorsjef 1990
1997 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 301 Kontorsjef 1994 1997
1997 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Kontorsjef 1990