Tore Eriksen

Denne siden viser opplysninger om Tore Eriksen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tore Eriksen
NSD id-nummer: 9280
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Byråsjef 1981 1981
1983 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Underdirektør 1981 1983
1985 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1981 1985
1985 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Underdirektør 1984
1986 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Avdelingsdirektør 1984
1987 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1984
1988 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1981 1988
1988 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1984
1989 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1989
1989 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1984
1990 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1989
1991 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1989
1991 Rådgivende utvalg for modell- og metodeutvikling i den økonomiske planlegging (Modellutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1991
1991 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1991
1992 Rådgivende utvalg for modell- og metodeutvikling i den økonomiske planlegging (Modellutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1991
1992 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1991
1993 Rådgivende utvalg for modell- og metodeutvikling i den økonomiske planlegging (Modellutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1991
1993 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1991
1996 Utvalg som skal utrede fondskonstruksjoner for folketrygden Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1996
1996 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1996
1997 Utvalg som skal utrede fondskonstruksjoner for folketrygden Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1996
1997 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1996