Inger Louise Valle

Denne siden viser opplysninger om Inger Louise Valle fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Inger Louise Valle
NSD id-nummer: 94
Fødselsår: 1921
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Nordisk råds 29. sesjon København 1981 Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem 219 Kommunalminister
1981 Budsjettsystemutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Rasjonaliseringsdirektør 1981 1981
1983 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Rasjonaliseringsd 1983
1983 Forskningspolitisk råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Rasjonaliseringsd 1983
1984 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Rasjonaliseringsd 1983
1984 Forskningspolitisk råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Rasjonaliseringsd 1983
1985 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1983
1985 Forskningspolitisk råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1983
1986 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 1983 1986
1987 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 219 Pensjonist 1987
1987 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 1987
1987 Utvalget til å vurdere lovgivningen om den offisielle statistikk Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Pensjonist 1986
1988 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 219 Fhv. Rasjonalis 1987
1988 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 219 Fhv. Rasjonalis 1987 1988
1988 Utvalget til å vurdere lovgivningen om den offisielle statistikk Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Fhv. Rasjonalis 1986
1989 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 219 Fhv. Rasjonalis 1987 1989
1990 Styret for Kredittilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 219 Fhv. Rasjonalis 1990
1990 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Fhv. Rasjonalis 1988
1991 Styret for Kredittilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 219 Fhv. Rasjonalis 1990
1991 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Fhv. Rasjonalis 1988
1992 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 219 Fhv. Rasjonalis 1987 1992
1992 Styret for Kredittilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 219 Fhv. Rasjonalis 1990
1992 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Fhv. Rasjonalis 1988
1993 Styret for Kredittilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 219 Fhv. Rasjonalis 1990
1993 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Fhv. Rasjonalis 1988
1994 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 219 Fhv Rasjonalis 1987 1994
1996 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 219 Pensjonist 1987 1996