Kari Sundsbø Møllen

Denne siden viser opplysninger om Kari Sundsbø Møllen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kari Sundsbø Møllen
NSD id-nummer: 9640
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 228 Ernæringsfysiolog 1981 1981
1983 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 228 Ernæringsfysiolog 1980
1984 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 228 Ernæringsfysiolog 1980
1985 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 228 Ernæringsfysiolog 1980
1986 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 228 Ernæringsfysiolog 1980
1987 Utvalg for omsorgsyrker og ernæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 228 Konsulent 1985
1987 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 228 Konsulent 1980
1988 Utvalg for omsorgsyrker og ernæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 228 Konsulent 1985 1988
1988 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 228 Konsulent 1980