Erling Thorvaldsson

Denne siden viser opplysninger om Erling Thorvaldsson fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Erling Thorvaldsson
NSD id-nummer: 9647
Fødselsår: 1918
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Andre tilknyttede personer 301 Generalsekretær 1981 1981
1983 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Generalsekretær 1980
1984 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Generalsekretær 1980
1985 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Generalsekretær 1980
1986 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Generalsekretær 1980
1987 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem 301 Generalsekretær 1980
1988 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem 301 Generalsekretær 1980