Svanhild Andrea Salberg

Denne siden viser opplysninger om Svanhild Andrea Salberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Svanhild Andrea Salberg
NSD id-nummer: 966
Fødselsår: 1932
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Kleivan videregående skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1714 Bibliotekerassistent 1980 1980
1982 Styret for Den Norske Industribank A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1714 Bibliotekassiste 1982 1982
1983 Styret for Kleivan videregående skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1714 Bibliotekassisten 1980
1983 Styret for Den Norske Industribank A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1714 Bibliotekassisten 1982
1984 Styret for Kleivan videregående skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1714 Bibliotekassisten 1980
1984 Styret for Den Norske Industribank A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1714 Bibliotekassisten 1982
1985 Styret for Kleivan videregående skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1714 Bibliotekassisten 1980
1985 Styret for Den Norske Industribank A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1714 Bibliotekassisten 1982
1986 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1714 Bibliotekfullmekt 1986
1986 Styret for Den Norske Industribank A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1714 Bibliotekfullmekt 1982 1986
1987 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1714 Bibliotekfullme 1987
1987 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1714 Bibliotekfullme 1986
1988 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1714 Bibliotekfullme 1987
1988 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1714 Bibliotekfullme 1986
1989 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1714 Bibliotekfullme 1987
1989 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1714 Bibliotekfullme 1986
1990 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1714 Bibliotekfullme 1987
1991 Styret for Kleivan videregående skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1714 Bibliotekfullme 1980 1991
1991 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1714 Bibliotekfullme 1987