Helge Nordahl

Denne siden viser opplysninger om Helge Nordahl fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Helge Nordahl
NSD id-nummer: 9677
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Statens utvalg for legemiddelinformasjon Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Legemiddelinspektør 1981 1981
1983 Statens utvalg for legemiddelinformasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 301 Legemiddelinspekt 1981
1984 Statens utvalg for legemiddelinformasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 301 Legemiddelinspekt 1981 1984
1990 Bivirkningsnemnda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Sykehusapoteker 1990
1990 Styret for Radiumhospitalets apotek Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 301 Sykehusapoteker 1990
1991 Bivirkningsnemnda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Sykehusapoteker 1990
1991 Styret for Radiumhospitalets apotek Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 301 Sykehusapoteker 1990
1992 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sykehusapoteker 1992
1992 Styret for Radiumhospitalets apotek Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Sykehusapoteker 1990 1993
1993 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sykehusapoteker 1992
1993 Styret for Radiumhospitalets apotek Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Sykehusapoteker 1990 1993
1994 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Apoteker 1992
1997 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Apoteker 1992 1997