Finn Bergesen jr.

Denne siden viser opplysninger om Finn Bergesen jr. fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Finn Bergesen jr.
NSD id-nummer: 9755
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 226 Byråsjef 1981 1981
1982 Den blandede norsk-sovjetiske fiskerikommisjon Forhandlingsorgan Nestleder Av departement 230 Byråsjef 1982
1983 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Generalsekretær 1981
1983 Konsesjonsutvalget. Utvalg til å vurdere behovet for innføring av nye konsesjonsordninger m.v. i fiske. Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Generalsekretær 1983
1983 Rådet for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Generalsekretær 1983
1984 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Generalsekretær 1981
1984 Konsesjonsutvalget. Utvalg til å vurdere behovet for innføring av nye konsesjonsordninger m.v. i fiske. Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Generalsekretær 1983
1984 Rådet for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Generalsekretær 1983
1985 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Generalsekretær 1981
1985 Konsesjonsutvalget. Utvalg til å vurdere behovet for innføring av nye konsesjonsordninger m.v. i fiske. Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Generalsekretær 1983
1985 Rådet for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Generalsekretær 1983
1986 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Generalsekretær 1981
1986 Konsesjonsutvalget. Utvalg til å vurdere behovet for innføring av nye konsesjonsordninger m.v. i fiske. Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Generalsekretær 1983
1986 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Generalsekretær 1984
1986 Rådet for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Generalsekretær 1983
1986 Utvalg til å gjennomgå fiskeridirektoratets havforsknig Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Generalsekretær 1986
1987 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Generalsekretær 1981
1987 Konsesjonsutvalget. Utvalg til å vurdere behovet for innføring av nye konsesjonsordninger m.v. i fiske. Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Generalsekretær 1983
1987 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Generalsekretær 1984
1987 Rådet for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Generalsekretær 1983
1987 Utvalg til å gjennomgå fiskeridirektoratets havforsknig Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Generalsekretær 1986
1988 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Generalsekretær 1981
1988 Konsesjonsutvalget. Utvalg til å vurdere behovet for innføring av nye konsesjonsordninger m.v. i fiske. Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Generalsekretær 1986
1988 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Generalsekretær 1984
1988 Rådet for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Generalsekretær 1983
1989 Konsesjonsutvalget. Utvalg til å vurdere behovet for innføring av nye konsesjonsordninger m.v. i fiske. Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Generalsekretær 1986
1989 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Generalsekretær 1984
1989 Rådet for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Generalsekretær 1983