Torstein Moland

Denne siden viser opplysninger om Torstein Moland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Torstein Moland
NSD id-nummer: 9808
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Forhandlingsutvalg for nye industritiltak Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av instans utenfor departement 301 Avdelingsdirektør 1981 1981
1990 Styret for Televerket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 626 Direktør 1990
1990 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 626 Direktør 1985 1990
1991 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 626 Konserndirektør 1991
1991 Styret for Televerket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 626 Konserndirektør 1990
1992 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 626 Konserndirektør 1991
1992 Styret for Televerket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 626 Konserndirektør 1990
1993 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 626 Konserndirektør 1991 1993
1993 Styret for Televerket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 626 Konserndirektør 1990
1994 Styret for Televerket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 626 Sentralbanksjef 1990
1994 Valutarådet Rådgivende organ Leder Av departement 626 Sentralbanksjef 1994
1995 Valutarådet Rådgivende organ Leder Av departement 626 Sentralbanksjef 1994
1995 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 626 Sentralbanksjef 1994
1996 Valutarådet Rådgivende organ Leder Av departement 626 Sentralbanksjef 1994
1996 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 626 Sentralbanksjef 1994
1996 Utvalg som skal utrede fondskonstruksjoner for folketrygden Leder I statsråd 626 Sentralbanksjef 1996
1997 Utvalg som skal utrede fondskonstruksjoner for folketrygden Leder I statsråd 626 Direktør 1996