Arvid I.j. Falch

Denne siden viser opplysninger om Arvid I.j. Falch fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arvid I.j. Falch
NSD id-nummer: 9833
Fødselsår: 1929
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Industriprosjektgruppen for Nord-Norge Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1868 Fylkesvaraordfører 1981 1981
1981 Styret for Industriprosjektgruppen for Nord-Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 1868 Fylkesordfører 1981 1981
1983 Styret for Industriprosjektgruppen for Nord-Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 1868 Fylkesordfører 1981
1984 Styret for Industriprosjektgruppen for Nord-Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 1868 Fylkesordfører 1981
1985 Styret for Industriprosjektgruppen for Nord-Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 1868 Disponent 1981