Liv Undheim

Denne siden viser opplysninger om Liv Undheim fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Liv Undheim
NSD id-nummer: 9869
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Internasjonalisering av norsk næringsliv Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forbundssekretær 1981 1981
1985 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1984
1986 Styret for fondet til fremme av bransjeforskning m.v. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretær 1986
1986 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1984
1987 Styret for fondet til fremme av bransjeforskning m.v. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretær 1986
1987 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1984
1988 Styret for fondet til fremme av bransjeforskning m.v. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretær 1986
1988 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1984
1989 Styret for fondet til fremme av bransjeforskning m.v. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretær 1986 1989
1989 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1984
1989 Bioteknologiutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1987
1990 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1990
1990 Kommune- og fylkesinndelingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1990
1990 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1990
1990 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1984
1990 Styret for Den Norske Industribank A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretær 1990
1990 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1990
1991 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1990
1991 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1991
1991 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1990
1991 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1984
1991 Styret for Den Norske Industribank A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretær 1990
1991 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1990
1992 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1990
1992 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1991
1992 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1990 1992
1992 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1990
1992 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretær 1992
1992 Styret for Den Norske Industribank A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretær 1990
1993 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1990
1993 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1991 1993
1993 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretær 1992 1993
1993 Styret for Den Norske Industribank A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretær 1990
1994 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretár 1990
1995 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1990 1995
1995 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1990 1995
1996 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1996
1997 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1996