Johan Buttedahl

Denne siden viser opplysninger om Johan Buttedahl fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Johan Buttedahl
NSD id-nummer: 9954
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Styret for INKO-tjenesten i Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 624 Distriktstannlege 1981 1981
1990 Forsvarskommisjonen av 1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 624 Fylkestannlege 1990
1991 Forsvarskommisjonen av 1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 624 Fylkestannlege 1990
1992 Forsvarskommisjonen av 1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 624 Fylkestannlege 1990
1993 Kommisjonen til å utarbeide en kontrollordning for de hemmelige tjenester Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 624 Fylkestannlege 1993
1994 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 624 Fylkestannlege 1994
1994 Kommisjonen til å utarbeide en kontrollordning for de hemmelige tjenester Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 624 Fylkestannlege 1993
1995 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 624 Fylkestannlege 1994
1996 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 624 Fylkestannlege 1994
1997 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 624 Fylkestannlege 1994