Biografier

Peder Paulsen Balke


Født: 04.05.1779
Død: 06.09.1840
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Riksforsamlingen 1814 2. representant Søndenfjeldske Dragon-Regiment Korporal