Biografier

Abraham Theodor Berge


Født: 20.08.1851
Død: 10.07.1936
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1892-94 4. representant Lister og Mandal Amt Lærer Venstre
1898-00 1. representant Lister og Mandal Amt Lærer Venstre
1900-03 1. representant Lister og Mandal Amt Lærer Venstre
1904-06 1. representant Lister og Mandal Amt Gaardbruger Venstre
1907-09 1. representant 4. Lister Lensmand Venstre
1910-12 1. representant 4. Lister Amtmand Det Frisinnede Venstre
1925-27 1. representant Bergen Fhv. Statsminister Det Frisinnede Venstre
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1905-1906 President Odelstinget
1910- President Odelstinget
1912- President Odelstinget
1908-1909 Varapresident Odelstinget
Fagkomiteer
Periode Komite
1892-94 Medlem i Veikomiteen
1898-00 Medlem i Næringskomite nr.1
1900-03 Medlem i Næringskomite nr.1
1904-06 Medlem i Næringskomite nr.1
1907-09 Formann i Næringskomite nr.1
Formann 1906 og 1909, erstattet av Tjørsvaag i 1906-1907 og til 23.03.1908.

1910-12 Medlem i Næringskomite nr.1
Trådte inn for F. Konow i 1912.

1925-27 Medlem i Finanskomiteen (av 1922)
Erstattet av Færøvik fra 28.05 og ut hele perioden 1925-1927. Gikk ut for Venger 05.03.1926.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1900-03 Medlem i Valgkomiteen
1904-06 Medlem i Angaaende forretningsordenen
1907-09 Medlem i Valgkomiteen
1910-12 Medlem i Fullmaktskomiteen
Gikk ut for E. Enge 02.02.1910, trådte inn for Bratlie 21.02.1912.

Medlem i Valgkomiteen
Gikk ut for Bernh. Hanssen 02.02.1910.

1925-27 Medlem i Valgkomiteen
Permisjon i 1925, Wrangell trådte inn i hans sted. Gikk ut for Wrangell i 1926.

Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Finans- og tolldepartementet 07.11.1906 - 22.10.1907
Statsråd Kirke- og undervisningsdepartementet 23.10.1907 - 18.03.1908
Statsråd Finans- og tolldepartementet 02.02.1910 - 19.02.1912
Statsråd Finans- og tolldepartementet 06.03.1923 - 29.05.1923
Statsminister 30.05.1923 - 24.07.1924
Statsråd Finans- og tolldepartementet 30.05.1923 - 24.07.1924

Personalia:

Født 20.08.1851, Berge i Lyngdal, Vest Agder.
Sønn av arbeider Johan Tobias Jonsen (1813-1883) og Helene Andreasdatter Kvalsvig (1810-1897).

Utdanning og yrke:

Student - Hos kirkesanger Rødland, Lyngdal (elev i 5/4 år)

Skibsreder
Lærer - Nordberg skole, Vanse (1867-1903) (fra 28. juli 1867)
Gårdbruker - Nordberg (1872-1908)
Amtsrevisor - Lister og Mandals amt (1887-1905)
Lensmann - Vanse (fra 1903)
Amtmann - Jarlsberg og Larviks amt (1908-1910) (utnevnt 19. mars 1908)
Amtmann - Jarlsberg og Larviks amt (1912-1923)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 ordfører Vanse herredsstyre
1901-04 ordfører Vanse herredsstyre
1877-1889 medlem Vanse herredsstyre
Ukjent periode varaordfører Vanse (Lista) herredsstyre

Fylkespolitisk aktivitet:

Ukjent periode: medlem amtsutvalget, Lister og Mandal.

Offentlige verv:

Formann - Skolestyret, Vanse (Lista)
Forlikskommissær - Vanse (Lista)
Medlem - Kirkekommisjonen av 1908
Medlem - Grongkomiteen av 1916
Medlem - Komiteen om selangivelsesskjemaer av 1916
Medlem - Komiteen om brannvesenet av 1916
Medlem - Skolestyret, Vanse (Lista) (fra 1878)
Valgmann - (1882-1891)
Medlem - Amtsskolestyret, Lister og Mandals amt (1886-1892)
Skattekommissær - Vanse (Lista) (1892-1894)
Medlem - Amtsskolestyret, Lister og Mandals amt (1896-1900)
Medlem - Overstyret for Landbruksskolen (1897-1901)
Medlem - Riksskattestyret (1902-1912)
Medlem - Paris-delegasjonen (1904)
Medlem - Kroningsdeputasjonen (1906)
Medlem - Komiteen om landbruksfunksjonærenes lønninger (1917)
Medlem - Komiteen om postbefordring med jernbanene (1918)

Verv i partier:

Formann - Frisindede Venstre (partiets første formann)
Generalsekretær - Venstre (1899-1901)
Medstifter - Frisindede Venstre (1909)(stiftet 3. mars 1909)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Representantskapet for Norges Brannkasse (fra 1913)
Medlem - Direksjonen for Norges Brannkasse (1920-1928)

Litteratur:

Art. forf. - En rekke artikler av politisk og historisk art
Utga - "Listerlandets kystvern og kaperjakt" (1914)
Utga - Bygdeboken "Lista" (1926)

Diverse:

Slektskap: Om hans slektning Teis Qvalsvig, se Lindstøl s. 698.