Biografier

Mathias Larsen Blilie


Født: 02.10.1854
Død: 25.04.1929
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1907-09 1. representant 3.Toten Gaardbruker Venstre
1910-12 1. representant 3.Toten Gaardbruker Det Frisinnede Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1907-09 Medlem i Toldkomiteen
Erstattet av Wang i 1908.

1910-12 Medlem i Protokollkomiteen

Personalia:

Født 02.10.1854, Blilie i v. Toten.
Sønn av Kristian Blilie (1820-1892).

Utdanning og yrke:

Tømmerhandler (Vsa)
Gaardbruker - Blilie i v. Toten (1880) (overtok farsgården)
Direktør - Sparebanken, Toten (fra 1900)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Ukjent periode medlem Toten formannskap (i 28 aar)
Ukjent periode ordfører Toten herredsstyre

Offentlige verv:

Forlikskommissær - Toten
Valgmand -

Andre administrative verv:

Formand - Toten og Vardals brandforsikringsselskap (1885-1910)

Diverse:

Interessert Forskjellige aktieselskaper (-)