Biografier

Christian Blom


Født: 28.05.1870
Død: 30.11.1960
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1928-30 3. representant Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik Verftsdirektør Høyre
1931-33 3. representant Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik Verftsdirektør Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1928-30 Medlem i Militærkomiteen
1931-33 Medlem i Militærkomiteen

Personalia:

Født 28.05.1870, Horten.
Sønn av kommandørkaptein, skipsbygningsinspektør i marinen Hans Andreas Blom (1841-1929) og Julie Sophie Ohlsen (1839-1928).

Utdanning og yrke:

Student - Mil. høyskole 1. avd. (1894)
Student - Skipsbygging, Düsseldorf (1902)
Student - Konstruksjon av undervannsbåter (1910) (ved forskjellige utenlandske verksteder)

Sensor - Skipsbygging, Norges tekniske høyskole
Konstruerte - Skoleskipet "Christian Radich", Framnæs mek. Verksted, Sandefjord
Sjøoffiser (1891)
Premierløytnant (1894)
Diplomingeniør - Skips- og skipsmaskinbygning (1897) (studerte 1895-97 med stipendium ved "École d'Application du Génie Maritime" i Paris og ble uteks. herfra som diplomingeniør)
Assistent - Skipsbygningsinspektøren, Marinens hovedverft, Karljohansvern (1897)
Kaptein (1899)
Underdirektør - Marinens skibsbyggeri (1902)
À la suite - Marinen (fra 1902)
Kommandørkaptein (1911)
Fungerende direktør - Marinens hovedverft (1915-1929)
Direktør - Marinens hovedverft (1929-1935) (fra 27. des. 1929)
Ledet - Reparasjon og ombygging tilkrigsskip av 16 hvalbåter Halifax, Canada (1940) (anmodet av norske myndigheter)
Oppdrag - Skipsbyggings-teknisk art (1940-1945) (oppdrag fra canadiske myndigheter og andre)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1907-10 medlem Horten formannskap

Offentlige verv:

Medlem - Kommisjonen om arbeiderspørsmål ved statens bedrifter av 1918
Medlem - Komiteen om civilt arbeide ved Marinens verksteder av 1919
Medlem - Komiteen om Hortens tekn. skole av 1918
Medlem - Ferjekomiteen Horten-Moss av 1919
Medlem - Ferjekomiteen Horten-Moss av 1928
Medlem - Flere komiteer om marinestasjoner (Bergen, Trondheim, Marviken)
Skjønnsmann - Forskjellige tekniske saker
Medlem - Styret for Hortens tekniske skole (1905-1928)
Formann - Havnestyret, Horten (1911-1925)
Formann - Hortens kommunikasjonskomite (1912-1928)
Medlem - Voldgiftsretten i arbeids- og lønnstvist mellom redere og maskinister (1920)

Verv i organisasjoner:

Viseformann - Styret for Norges Industriforbunds standardiseringskomite (1923-1931)
Medlem - Privat voldgift mellom norske redere og utenlandske skipsverft (1929)
Formann - Styret for Norges Standardiserings-Forbund (1931-1935)
Rådsmedlem - International Standard Association (1934-1936)

Andre administrative verv:

Medlem - Forstanderskapet for Sparebanken, Horten (1914-1939)

Litteratur:

Medarbeider - Militærtekniske bøker

Diverse:

Off. oppdrag Besøkt de fleste vest- og sydeuropeiske land og De forente Stater (-)
Foredragsholder: Tekniske foredrag
Slektskap: Om en rekke representanter av hans slekt, se Lindstøl s. 104-06.
Titulær visepresident International Engineering Congress, San Francisco (1915-) (i anledning av Panamakanalens åpning)