Biografier

Christian Zetlitz Bretteville


Født: 17.11.1800
Død: 24.02.1871
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1848-50 3. representant Christiania og Lillehammer Ekspeditionssekretær
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Finans- og tolldepartementet 30.04.1850 - 09.07.1852
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.09.1852 - 10.10.1852
Statsråd Finans- og tolldepartementet 01.09.1853 - 28.02.1854
Statsråd Indredepartementet 02.03.1854 - 31.07.1858
Statsråd Revisjonsdepartementet 01.06.1855 - 20.04.1856
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.08.1858 - 30.06.1859
Konstituert statsminister Statsrådsavdelingen i Stockholm 16.12.1858 - 31.05.1859
Statsråd Indredepartementet 01.07.1859 - 11.08.1861
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.08.1861 - 31.08.1862
Konstituert statsminister Statsrådsavdelingen i Stockholm 30.11.1861 - 16.12.1861
Statsråd Indredepartementet 01.10.1862 - 31.07.1865
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.08.1865 - 31.07.1866
Statsråd Indredepartementet 01.08.1866 - 31.05.1868
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.06.1868 - 30.09.1869
Statsråd Indredepartementet 01.10.1869 - 23.02.1871