Biografier

Anton Wilhelm Brøgger


Født: 11.10.1884
Død: 29.08.1951
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1928-30 1. suppleant Oslo Professor Det Frisinnede Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1928-30 Varamedlem i Finanskomiteen (av 1922)
Møtte for Andresen 07.05.-29.05.1928 og 02.04.-11.04.1930.

Varamedlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen

Personalia:

Født 11.10.1884, Stockholm.
Sønn av professor (da ved Stockholms høgskola) Waldemar Christofer Brøgger (1851-1940) og Antonia Sophie Wilhelmine Scheel Siewers (1854-1933).

Utdanning og yrke:

Studiereiser - De fleste europeiske land og U. S. A.
Student - Ragna Nielsens skole, Oslo (1903)
Dr. philos. - Avhandlingen: Den arktiske stenalder i Norge (1909)

Medarbeider - "Dagbladet"
Medarbeider - "Tidens Tegn"
Konservator - Stavanger Museum (1909-1913)
Underbestyrer - Ved Universitetets oldsaksamling (1913-1915)
Professor - Arkeologi og bestyrer av Oldsaksamlingen (fra 1915) (avskjed fra 1. jan. 1950)

Offentlige verv:

Medlem - Komiteen om anvendelsen av Akershus slott av 1922

Verv i partier:

Formann - Frisindede Venstres styre (1930-1931)

Verv i organisasjoner:

Æresmedlem - Norske Museers Landsforbund
Aktiv - Arbeidet for museet på Bygdøy for Vikingskipene
Fikk istand - Nasjonalparken i Borre
Stiftet - Norsk arkæologisk Selskap
Medlem - Vitenskapsselskapet i Trondheim
Medlem - En rekke vitenskapelige selskaper i Danmark, Sverige, Finnland, England, Skottland, Irland, Tyskland og Østerrike
Formann - Norsk-Islandsk Samband
Redaktør - Oldtiden (i de senere år med Bjørn Haugen)
Medstifter og medredaktør - Flere år av St. Hallvard
Medlem - Videnskaps-Akademiet i Oslo (fra 1914)
Innsamlet - Borrefondet (1916)
Formann - Norske Museers Landsforbund (1918-1934)
Ledet - Den arkeologiske kongress i Oslo (1936)

Andre administrative verv:

Medlem - Styret for Instituttet for sammenlignende kulturforskning (fra 1931)

Litteratur:

Medutgiver - Biografisk Leksikon
Medutgiver - Det store av Staten utgitte verk om Osebergfunnet (har skrevet brosjyrer om funnet i flere språk m. m)
Utga - Stavangers historie i middelalderen (1915)
Utga - Borrefundet og Vestfoldkongernes graver (1916)
Utga - Ertug og øre (1921)
Utga - Det norske folk i oldtiden (1925)
Utga - Vor bondekulturs oprindelse (1925)
Utga - Den norske bosetningen på Shetland-Orknøyene (1930)
Utga - "Slekten Brøgger" (1931)
Utga - Nord-Norges Bosetningshistorie (1931)
Utga - Sigd, Ljaa og Sigill (1933)
Skrev - 1. Dommen i Haag og 2. Haag (1933)
Utga - Arkeologi og historie (1937)
Utga - Vinlandsferderne (1937)
Utga - Oversettelse av Kongespeilet (1947)
Utga - Sammen med en sønn "Før uværet kom" (1947)

Diverse:

Okkupasjonen: Ble som medlem av Nationaltheatrets styre arrestert 28. juni 1941 og satt i Åkebergveien til 2. juli da han ble løslatt. 11. sept. s. å. ble han igjen arrestert som universitetsgissel og satt først på Møllergaten 19, ble overført til Grini 30. sept. 1941 og løslatt 22. okt. 1942.