Biografier

Albert Bøhn


Født: 19.07.1836
Død: 30.04.1913
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1877-79 3. representant Akershus Amt Gaardbruker
1889-91 1. representant Akershus Amt Gaardbruger Høyre
1892-94 5. representant Akershus Amt Gaardbruger Høyre
1895-97 4. representant Akershus Amt Lensmand Høyre
1898-00 3. representant Akershus Amt Lensmand Høyre
1900-03 4. representant Akershus Amt Lensmand Høyre
1904-06 4. representant Akershus Amt Lensmand Høyre
1907-09 1. representant 5. Øvre Romerike Lensmand Samlingspartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1877-79 Medlem i Konstutionskomiteen
1889-91 Medlem i Justiskomiteen
1892-94 Medlem i Justiskomiteen
1895-97 Medlem i Justiskomiteen
1898-00 Medlem i Justiskomiteen
1900-03 Medlem i Justiskomiteen
1904-06 Sekretær i Toldkomiteen
1907-09 Sekretær i Toldkomiteen
Sekretær i 1906-1907 og 1908. Erstattet av Aas i 1909.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1889-91 Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
1892-94 Medlem i Valgkomiteen
1895-97 Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
1898-00 Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
1900-03 Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
1904-06 Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
1907-09 Medlem i Valgkomiteen
Forfall 24.03.1909 og 28.05.1909, Brevig og Holtsmark trådte inn i hans sted.

Medlem i Forberedende fuldmaktskomite. 1909.

Personalia:

Født 19.07.1836, Grini i Nes, Romerike.
Sønn av gaardbruker paa Grini Ole Bøhn og Anne Kirstine Grini.

Utdanning og yrke:

Elev - Nogen ukers omgangsskole aarlig

Tilsynsmand - Kongsvingerbanen
Handelsbetjent - Kongsvinger (1852)
Handelsmand - Nes (1860-1887)
Gaardbruker - Grini i Nes, Romerike (1861-1910)
Lensmand - Nes (1891-1909)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Ukjent periode medlem Nes herredsstyre
Ukjent periode ordfører Nes herredsstyre (i 14 aar)

Fylkespolitisk aktivitet:

Ukjent periode: medlem amtsutvalget, Akershus.

Offentlige verv:

Forlikskommissær - Nes
Valgmand -
Sekretær - Norges banks repræsentantskap
Medlem - Civilproceskommissionen
Medlem - Norges banks repræsentantskap (1895-1911)

Andre administrative verv:

Suppleant - Brandforsikringsstyret (1900-1909)
Medlem - Brandforsikringsstyret (1908-1909)(istedetfor Foosnæs)

Diverse:

Slektskap: Beslegtet med ovennævnte advokat Amundsen, nedennævnte J. Opsahl og O. Valstad.