Biografier

Samuel Eyde


Født: 29.10.1866
Død: 21.06.1940
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1919-21 1. representant 2. Jarlsberg Generaldirektør Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1919)
Ble utnevnt til minister i 1920, Nauen trådte inn i hans sted.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Utenrikskomiteen
Utnevnt til minister i 1920, C. O. Lund trådte inn i hans sted.

Personalia:

Født 29.10.1866, Arendal.
Sønn av skibsreder og konsul Samuel Eyde (1819-1902) og Elina Christine Amalie Stephansen (1829-1906).

Utdanning og yrke:

Student - Gjertsens skole i Oslo (1885)
Diplomeks. - Som bygningsingeniør ved Charlottenburg høyskole (1891)

Medstifter og direktør eller formann - A.s Tyssefallene
Medstifter og direktør eller formann - A.s Norsk Sprængstofindustri (den Iille by, som i nærheten av Arendal oppstod omkring et par av disse bedrifter, ble etter ham kalt Eydehavn)
Vpl. officer (1886)
Ansatt - Hamburger Baudeputation (1891-1892)
Ansatt - Dortmunder Unions brobyggerkontor (1892-1893)
Ingeniør og seksjonschef - Elbe-Travekanalen (1893-1898)
Prisvinner - Tre 1ste premier ved stasjons- og havnearrangementer (1897-1899) (sammen med den tysk-amerikanske ingeniør Gleim i Stockholm, København og Oslo, sistnevnte i 1897, og de har etterhånden behandlet en rekke andre stasjons- og havnearrangementer, således i Arendal, Bergen, Gøteborg, Helsingborg og Malmø og forestått havnearbeider i Tyskland)
Ingeniør - Eget ingeniørkontor i Oslo (1898)
Kaptein (1899)
Medstifter og direktør eller formann - Det Norske Aktieselskab for Elektrokemisk Industri (1904)
Generaldirektør - "Norsk Hydro" (1905-1917)
Major - Telemark landvernbataljon (1907)
Medstifter og direktør eller formann - Arendals Fossekompani (1911)
Medstifter og direktør eller formann - Det Norske Nitridaktieselskap (1912)
Medstifter og direktør eller formann - Arendals Smelteverk (1912)
Drev - Utstrakt landbruk herregården Sem i Borre (fra 1917)
Norges sendemann - Warszawa (1920-1923) (9. jan. 1920-okt. 1923)

Offentlige verv:

Medlem - Statens arbeidsledighetskomite
Medlem - Komiteen ang. forskningsfondet av 1917
Medlem - Elektrisitetsforsynings-kommisjonen av 1919
Medlem - Bedømmelseskomiteen for Bergens stasjonsarrangement (1900)
Medlem - Videnskaps-Akademiet i Oslo (fra 1909)
Medlem - Komiteen for Norges jubileumsutstilling (1914)
Medlem - Statens handels-, industri- og sjøfartskomite (1914)
Formann - Komiteen om et nytt fysisk institutt (1918)
Formann - Norsk handelsdelegasjon til Polen (1919)

Verv i organisasjoner:

Ærespresident - "Norsk Hydro" (for livstid)
Initiativtaker - Restaurering av Borrehaugene og derved reisningen av Nasjonalparken i Borre (han forærte en del av sin eiendom Vold til denne parken og bidro til restaureringen av Borre kirke og lot Borrekorset i Universitetets oldsaksamling kopiere)
Æresmedlem - Den Norske Ingeniørforening
Æresmedlem - Polyteknisk Forening
Æresmedlem - Norsk Kemisk Selskab
Medlem - Den Letterstedtske Forenings norske avdeling av Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zur Fordering der Wissenschaften
Medlem - Representantskapet for Selskapet for Norges Vel
Formann - Kgl. Norsk Seilforening
Formann - K. N. A. m. m.
Æresmedlem - Vestfold Historielag (1939)

Andre administrative verv:

Formann - A.s Grong Gruber
Stiftet - "Norsk Hydro" (1905)

Litteratur:

Utarbeidet - Sammen med prof. K. Birkeland den Birkeland-Eydeske metode (1903) (den Birkeland-Eydeske metode til oksydasjon av luftens kvelstoff la grunnlaget for salpeterindustrien på Rjukan og Notodden (og senere Herøya), som i få år utviklet seg til å bli Norges største industrielle foretagende)

Diverse:

Stiftet En prisbelønning for fremragende ingeniørarbeid (-) (norsk Hydro stiftet samtidig Sam Eydes fond til fysisk forskning under Nansenfondet)
Slektskap: Om hans oldefar E. W. Jørgensen og hans morfar L. C. Stephansen, se Lindstøl s. 462 og 834.
Minne: Hans statue, modellert av Gunnar Utsond, er reist på Rjukan.