Biografier

Carl Valentin Falsen


Født: 27.05.1787
Død: 14.04.1852
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1818-20 4. representant Trondhjem By- og raadstuskriver
1821-23 3. representant Trondhjem By- og raadstuskriver
1830-32 2. representant Buskeruds Amt Sorenskriver
1833-35 1. representant Buskeruds Amt Sorenskriver
1836-38 2. representant Buskeruds Amt Sorenskriver
1839-41 1. representant Buskeruds Amt Sorenskriver
1842-44 1. representant Bratsberg Amt Amtmand
1845-47 2. representant Bratsberg Amt Amtmand
1848-50 2. representant Christianssand Amtmand