Biografier

Haakon Martin Five


Født: 27.09.1880
Død: 15.01.1944
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 5. representant Nord-Trøndelag fylke Statsråd Venstre
1925-27 2. representant Nord-Trøndelag fylke Statsråd Venstre
1928-30 3. representant Nord-Trøndelag fylke Fylkesmann Venstre
1934-36 3. representant Nord-Trøndelag fylke Statsråd Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Finanskomiteen (av 1922)
Trådte inn for Inderberg 06.03.1923, gikk ut igjen for Inderberg 25.07.1924.

Medlem i Landbrukskomiteen
Kom som forsterkning i 1923, ved behandling av kornsaken.

1925-27 Medlem i Finanskomiteen (av 1922)
Trådte inn for Inderberg 05.03.1926.

1934-36 Nestformann i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Trådte inn for T. P. Lund 20.03.1935. Nestformann fra februar 1936. Erstattet av Trøite 08.06.-20.06.1936.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Den store budsjettkomiteen
1934-36 Medlem i Om endringer i statsbudsjettforslaget 1935-36
Medlem i Om statsbudsjettets ekstraordinære krisebevilgninger
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Provianteringsdepartementet 20.02.1919 - 20.06.1920
Statsråd Landbruksdepartementet 12.12.1919 - 20.06.1920
Statsråd Landbruksdepartementet 26.07.1921 - 05.03.1923
Statsråd Landbruksdepartementet 25.07.1924 - 04.03.1926
Statsråd Landbruksdepartementet 03.03.1933 - 19.03.1935

Personalia:

Født 27.09.1880, Five i Kvam, Nord Trøndelag.
Sønn av gårdbruker Henrik Johnsen Five (1854-1927) og Margrete Rørno (1853-1898).

Utdanning og yrke:

Eksamen - Mære landbruksskole (1901)
Eksamen - Norges landbrukshøyskole (1905)
Student - Den polytekniske høyskole i Zürich (1909)
Cand. oecon. (1910)

Lærer - Sem landbruksskole (1905-1910)
Kst. rasjoneringsdirektør - Under forrige verdenskrig (fra 1917) (fra 1. okt. 1917)
Gårdbruker - Five i Kvam (fra 1917) (overtok farsgården)
Norges landbruksutsending - De forente Stater (1920-1921) (1. okt. 1920-26. juli 1921)
Sjef - Landbruksdepartementet i Blehrs 2nen regjering (1921-1923) (26. juli 1921-6. mars 1923)
Norges landbruksutsending - De forente Stater (1923-1924)
Fylkesmann - Nord-Trøndelag fylke (1927-1933) (11. nov. 1927-3. mars 1933)
Fylkesmann - Nord-Trøndelag fylke (1935-1941) (med bopel i Steinkjer. Avskjediget under okkupasjonen 30. juni 1941)

Offentlige verv:

Medlem - Kommunallovkomiteen av 1935
Formann - Departemental komite til å utarbeide mønsterlister for landbrukslærlinger (1916)
Medlem - Den norske delegasjon ved den økonomiske verdenskonferanse i Genéve (1927)
Medlem - Tilsynskomiteen for Meråker- og Sunnanbanen (1928-1932)
Landbrukssakkyndig - Ved Folkeforbundets ekspertkonferanser (1930)
Landbrukssakkyndig - Ved Folkeforbundets ekspertkonferanser (1931)
Medlem - Den norske delegasjon ved de økonomiske verdenskonferanse i London (1933)

Verv i partier:

Medlem - Venstres hovedstyre (fra 1921) (1921--1)
Nestformann - Venstres hovedstyre (1927)

Verv i organisasjoner:

Ledar - Selskapet for Norges Vels undersøkelser over jordbrukets driftsforhold (fra 1910)(som han med off. stipendium hadde studert innenlands og med stipendium fra nevnte selskap i Tyskland og Schweiz)
Formann - Selskapet for Norges Vels utvalg om disse over jordbrukets driftsforhold (fra 1926)

Litteratur:

Utga - Flere landbruksskrifter og skrevet mange landøkonomiske artikler i tidsskrifter og blad