Biografier

Eyvind Getz


Født: 18.06.1888
Død: 29.08.1956
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 1. suppleant Kristiania Høiesterettsadvokat Høyre
1925-27 5. representant Oslo Høiesterettsadvokat Høyre
1934-36 4. representant Oslo Høiesterettsadvokat Høyre
1937-45 4. representant Oslo Høiesterettsadvokat Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Varamedlem i Jernbanekomiteen
Møtte for Chr. Platou 11.01.-21.01.1923.

Varamedlem i Justiskomiteen (av 1919)
Møtte for K. Platou 12.05.-28.05.1922.

Varamedlem i Konstutionskomiteen
Møtte for O. B. Halvorsen 23.01 og 24.04.-08.05.1922.

Medlem i Sosialkomiteen
Trådte inn for Klingenberg 06.03.1923. Erstattet av Berger 16.07.-19.07.1924.

1925-27 Medlem i Justiskomiteen (av 1919)
Erstattet av K. Platou 09.03.-11.03., 24.04.-04.05. og 25.05.-25.06.1925. Erstattet av Nordlie 25.06.-01.07.1926.

1934-36 Formann i Administrasjonskomiteen
1937-45 Formann i Administrasjonskomiteen
Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Kom som forsterkning i 1939, ved behandling av fond under forvaltning i sentraladministrasjonen.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Fullmaktskomiteen
Varamedlem i Valgkomiteen
Møtte for Hambro i 1925.

1934-36 Medlem i Om ekstraordinære statsforanstaltninger
1937-45 Varamedlem i Den forberedende fullmaktskomite
Møtte en tid for Kjær.

Personalia:

Født 18.06.1888, Oslo.
Sønn av riksadvokat Bernhard Getz (1850-1901) og Johanne Christiane Fredrikke Berg (1855-1924).

Utdanning og yrke:

Student - Halling, Oslo (1906)
Cand. jur. (1911)
Advokaturen (1920)

Vpl. offiser (1907)
Sekretær - Aftenpostens politiske avdeling (1911-1915)
Premierløytnant (1915)
Fullmektig - Advokatfirmaet Blom, Koss & Nielsen (1915-1920)
Advokat - Egen advokatforretning i Oslo (fra 1920)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1922 medlem Oslo formannskap
1927-1928 varaordfører Oslo bystyre
1931-34 ordfører Oslo bystyre

Offentlige verv:

Medlem - En rekke kommunale og politiske styrer og utvalg
Sekretær - Mindretallet i kornmonopolkommisjonen av 1915
Formann - Fattiglovkomiteen av 1927
Formann - Vinmonopolkt. av 1928
Medlem - Kommunallovkt. av 1935
Medlem - Marinens undersøkelseskomm. av 1935
Medlem - Lønnslovkt. av 1938
Nestformann - Styret Oslo sporveier (til 1941) (-1-1941)
Nestformann - Styret Bærumsbanen (til 1941) (-1-1941)
Varamann - Norges Kommunalbanks styre (fra 1927)
Formann - Norges Kommunalbanks styre (1934-1945)
Medlem - Styret krigsforsikring for varer (1940)

Verv i partier:

Formann - den konservative studenterforening
Medlem - styret Oslo Høire
Medlem - Høires Centralstyre (fra 1915) (1915--1)
Formann - Oslo Høire (1926-1931)
Nestformann - Høires Centralstyre (1937-1945)

Verv i organisasjoner:

Formann - Studentersamfundet (deltok meget i studenterlivet)

Andre administrative verv:

Varamann - Styret Instituttet for sammenlignende kulturforskning