Biografier

Otto Bahr Halvorsen


Født: 28.05.1872
Død: 23.05.1923
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1913-15 1. representant 3dje kreds, Gamle Aker Høiesteretsadvokat Høyre
1916-18 1. representant 3dje kreds, Gamle Aker Høiesteretsadvokat Høyre
1919-21 1. representant 3dje kreds, Gamle Aker Høiesteretsadvokat Høyre
1922-24 1. representant Kristiania Høiesteretsadvokat Høyre
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1919- President Stortinget
1919-1920 Formann Stortingets presidentskap
1922-1923 Formann Stortingets presidentskap
Fagkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Justiskomite nr. 1
1916-18 Medlem i Justiskomite nr. 1
Ble overført til skog- og vassdragskomiteen i 1917.

Nestformann i Skog- og vassdragskomiteen
1919-21 Medlem i Konstutionskomiteen
Kom som forsterkning i 1919, ved behandling av Norges inntreden i Folkeforbundet.

Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Trådte inn for Sverdrup 22.06.1921.

1922-24 Formann i Konstutionskomiteen
Erstattet av Getz 23.01 og 24.04.-08.05.1922. Gikk ut for Hambro 06.03.1923.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1916-18 Sekretær i Om konsesjonslovene og vassdragsreguleringsloven m.m.
Medlem i Om lov om forandring i lov om foranstaltninger til å sikre og ordne landets forsyning med livsfornødenheter
Trådte inn for Thallaug i 1918.

1919-21 Formann i Styret for Norsk-Amerikanernes Minnegave til Norge 1914
Formann 1919-1920.

Formann i Valgkomiteen
Gikk ut for Heggelund fra 21.06.1919.

Medlem i Om spørsmålet om forandringer i Stortingsbygningen
Gikk ut for Holtsmark 21.06.1920.

Nestformann i Utenrikskomiteen
Gikk ut for Hambro 21.06.1920.

1922-24 Formann i Styret for Norsk-Amerikanernes Minnegave til Norge 1914
Formann i Valgkomiteen
Formann i 1922-1923. Gikk ut for Platou 06.03.1923.

Formann i Om Stortingets forretningsorden
Gikk ut for Ameln 06.03.1923.

Nestformann i Utenrikskomiteen
Nestformann 1922-1923. Permisjon i 1923, Lykke trådte inn i hans sted. Gikk ut for Lykke 06.03.1923.

Medlemskap i delegasjoner:

Delegert - Ved flere interparlamentariske fredskonferanser.
Lederskap i stortingsgrupper
Periode Embete Parti
1919-1920 Parlamentarisk leder Høire
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsminister 21.06.1920 - 21.06.1921
Statsråd Justis- og politidepartementet 21.06.1920 - 21.06.1921
Statsminister 06.03.1923 - 22.05.1923
Statsråd Justis- og politidepartementet 06.03.1923 - 22.05.1923

Personalia:

Født 28.05.1872, Oslo.
Sønn av sekretær i "Storebrand" Otto Hellen Halvorsen (1840-1921) og Karine Christiansen (1847-1927).

Utdanning og yrke:

Student - Kristiania katedralskole (1890)
Cand. jur. (1896)
Advokaturen (1903)

Medarbeider - "Bergens Aftenblad" (1893-1894) (fra okt. 1893 til okt. 1894)
Arbeidet - Høires Centralstyres kontor (1896-1897) (i 3 fjerdingår..)
Edsv. fullmektig - Sorenskriveren i Nedre Romerike (1897-1898)
Fullmektig - Advokat C. C. Platou (1898-1904) (fra høsten 1898 til mai 1904)
Advokat - Oslo (fra 1904)

Offentlige verv:

Viseformann - Centralbankens direksjon (fra 1922)

Verv i partier:

Formann - Høires Centralstyre (til 1923) (-1-1923)
Deltok - aktivt i valgkampen (1894)
Formann - Kristiania konservative Forening (fra 1914)(fra våren 1914) (1914--1)(fra våren 1914)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Riksmaalsforeningens styre

Diverse:

Slektskap: Om hans farbror, sakfører C. H. Halvorsen, se Lindstøl s. 327.