Biografier

Ole Kristian Hansen


Født: 22.11.1872
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1916-18 1. suppleant 2. Ide og Marker Bankkasserer Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1916-18 Medlem i Kirkekomiteen
Trådte inn for Bøen i 1918.

Personalia:

Født 22.11.1872, Brekke klokkergård, Kirkøy, Hvaler.
Sønn av lærer og kirkesanger Hans Hansen (1812-1897) og Anne Marie Ellingsen (1825-1920).

Utdanning og yrke:

Eksamen - Sem landbruksskole (1895)

Kasserer - Hvaler Sparebank (1895-1943) (fra 1. juli 1895 til 30. des. 1943)
Gårdbruker - Kjølholt ???? (fra 1898) (overtok farsgården)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1904-07 medlem Hvaler herredsstyre
1910-13 ordfører Hvaler herredsstyre
1913-16 medlem Hvaler herredsstyre
1916-19 medlem Hvaler herredsstyre
1919-22 medlem Hvaler herredsstyre
1925-28 medlem Hvaler herredsstyre
1928-31 medlem Hvaler herredsstyre
1931-34 medlem Hvaler herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Forliksrådet, Hvaler (i flere perioder)
Formann - Bolignemnda, Boligbanken (1903-1943)

Verv i partier:

Formann - Hvaler venstrelag

Andre administrative verv:

Formann - Hvaler Kreditlag

Litteratur:

Medarbeider - Bygdeboken om Hvaler (1914)
Medarbeider - Jubileumsbok ved Hvaler Sparebanks 75-års jubileum (1933)