Biografier

Johan Throne Holst


Født: 07.02.1868
Død: 13.02.1946
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1910-12 1. representant 4dje kreds, Hammersborg Disponent Det Frisinnede Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1910-12 Medlem i Budgetkomiteen
Permisjon i 1911 og 1912, Heyerdahl trådte inn i hans sted.

Personalia:

Født 07.02.1868, Trondhjem.
Sønn av kjøbmand Johan Martin Holst og Josepha Gøwell.

Utdanning og yrke:

Elev - Trondhjems latinskole
"Besøkte" - Handelsskoler i Tyskland (i 2 aar)

Ansat - Forretning i Trondhjem (et par aar)
Overtok - Freia chokoladefabrik (1892)
Disponent - Freia chokoladefabrik A. s (fra 1898)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1904-07 medlem Kristiania bystyre
1907-10 medlem Kristiania bystyre

Offentlige verv:

Suppleant - Direktionen Norges bank (1911)
Medlem - Departemental komite om næringsmidler (1912)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Kristiania handelsstands femtimandsutvalg
Medlem - Hovedstyret Fællesforeningen for haandverk og industri

Diverse:

Slektskap: Hans oldefar var nedennævnte biskop M. B. Krog.