Biografier

Johannes Høyer


Født: 19.01.1883
Død: 04.10.1960
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 4. representant Bodø, Narvik, Tromsø, Hammerfest, Vardø, Vadsø Overrettssakfører Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Sekretær i Lønningskomiteen

Personalia:

Født 19.01.1883, Arendal.
Sønn av sogneprest Hans Anton Høyer (1833-1882) og Jørgine Marianne Petersen (1848-1918).

Utdanning og yrke:

Student - Arendal (1901)
Cand. jur. (1906)

Ansatt - Bank i Drammen (1906-1907)
Byfogedfullmektig - Bodø (1907-1908)
Fullmektig - O.r.sakfører R. M. B. Schjølberg, Bodø (1908-1910)
Sakfører - Bodø (1910-1928)
Off. forsvarer - Salten og Bodø meddomsrett (1921-1928)
Statsadvokat - Nordland lagsogn (1928-1939)
Sorenskriver - Sør-Hedmark, Hamar (1939) (16. juni 1939)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1916-19 medlem Bodø bystyre
1919-1921 medlem Bodø bystyre
1921- medlem Bodø formannskap
1922-1923 medlem Bodø formannskap
1928-31 ordfører Bodø bystyre
1931-34 medlem Bodø bystyre

Offentlige verv:

Formann - Ligningsrådet, Bodø
Formann - Ligningsnemnda, Bodø
Medlem - Den depart. komite om Statens pensjonskasse av 1926
Formann - Kontrollkommisjonen Sanderud sykehus

Verv i organisasjoner:

Medlem - Den Norske Sakførerforenings hovedstyre (1927-1928)
Formann - Styret Bodø Samlag (fra 1930)

Andre administrative verv:

Medlem - Direksjonen Bodø Sparebank (fra 1925)
Formann - Direksjonen Bodø Sparebank (1938)