Biografier

Enevold Steenbloch Høyum


Født: 15.05.1775
Død: 24.01.1830
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Riksforsamlingen 1814 1. representant Thelemarkske Infanteri-Regiment Kaptein