Biografier

Fredrik Ludvig Konow


Født: 23.06.1864
Død: 14.08.1953
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1910-12 1. representant 2den kreds, Nordnes Konsul, kjøbmand Det Frisinnede Venstre
1919-21 1. representant 2den kreds, Nordnes Fhv. Statsraad Det Frisinnede Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1910-12 Sekretær i Næringskomite nr.1
Forfall i 1911 og 1912, Gjesdahl og A. Berge trådte inn i hans sted.

1919-21 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1919)
Medlem i Konstutionskomiteen
Kom som forsterkning i 1920, ved behandling av traktatsaken.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Utenrikskomiteen
Permisjon i 1920, Bernh. Hanssen trådte inn i hans sted.

Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Finans- og tolldepartementet 20.02.1912 - 30.01.1913
Statsråd Finans- og tolldepartementet 05.03.1926 - 27.01.1928

Personalia:

Født 23.06.1864, Bergen.
Sønn av konsul Wollert Konow (1829-1885) og Wilhelmine Marie Bredal (1828-1908).

Utdanning og yrke:

Elev - Bergens katedralskole
Utdannet - Merkantil utdannelse i England, Frankrike og Tyskland (1881-1884)

Adm. dir. - Bergens Sparebank
Arbeidet - Farens kontor (1884-1885)
Kjøpmann og skipsreder - Skipsrederi og fiskeeksport (1885-1923) (overtok farens forretning)
Belgisk konsul (1886-1912)
Direktør - Bergens mek. Verksted (1898-1910)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Bergen bystyre (valgt for perioden 1926-28, men var i denne perioden statsråd)

Offentlige verv:

Medlem - Børskomiteen, Bergen (i 2 perioder)
Medlem - Styret Bergens handelsgymnasium
Nestformann - Overstyret Norges oplysningskontor for næringsveiene
Formann - Overstyret Norges oplysningskontor for næringsveiene
Medlem - Styret Bergens kringkaster
Formann - Styret Bergens kringkaster
Formann - Byggekomiteene for telegrafbygningen og Bergen tinghus
President - Turisttrafikkomiteen for Bergen, Hordaland, Sogn og Fjordane
Medlem - Traktatdelegasjonen til vinlandene (1920-1921)
Formann - Den depart. komite om arealer til off. bygninger i Bergen (1921)
Stiftet - Kringkastingsselskapet i Bergen (1925)
Medlem - Styret Norsk Rikskringkasting (1933-1934)

Verv i partier:

Medlem - Frisindede Venstres hovedstyre

Verv i organisasjoner:

President - Bergens handelskammer
Formann - Handelsforeningen, Bergen (i 2 år)
Medlem - Styret Eksportnæringenes Landsforbund
Formann - Styret "Den gode Hensigt"
Medlem - Representantskapet Selskapet for de Norske Fiskeriers Fremme (1894-1917)
Medlem - Direksjonen Selskapet for de Norske Fiskeriers Fremme (1901-1904)

Andre administrative verv:

Ordfører - Representantskapet Bergens Kreditbank
Medlem - Direksjon og representantskap for forskjellige industrielle bedrifter og selskaper m. m.
Formann - Bergens Brandforsikringsselskap
Ordfører - Hansa Bryggeris representantskap
Medlem - Styret Bergens Sparebank (fra 1904)
Formann - Direksjonen Bergens Sparebank (fra 1924)

Diverse:

Slektskap: Om hans oldefar Wollert Konow og andre representanter av hans navn, som alle er av hans slekt, se Lindstøl s. 497-502, jfr. etternevnte.