Biografier

Wollert Konow (Hedemarken)


Født: 24.05.1847
Død: 25.10.1932
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1886-88 5. representant Hedemarkens Amt Gaardbruger, cand.jur Venstre
1889-91 3. representant Hedemarkens Amt Gaardbruger, cand.jur Venstre
1895-97 4. representant Hedemarkens Amt Fhv. Statsraad Venstre
1898-00 2. representant Hedemarkens Amt Gaardbruger, cand.jur Venstre
1900-03 1. representant Hedemarkens Amt Gaardbruger, cand.jur Venstre
1904-06 2. representant Hedemarkens Amt Gaardbruger, cand.jur Venstre
1907-09 1. representant 1. Nordre Hedemarken Gaardbruker, cand.jur Venstre
1910-12 1. representant 1. Nordre Hedemarken Fhv. Statsraad Venstre
1913-15 1. representant 1. Nordre Hedemarken Fhv. Statsraad Venstre
1916-18 1. representant 1. Nordre Hedemarken Fhv. Statsraad Venstre
1919-21 1. representant 1. Nordre Hedemarken Fhv. Statsraad Senterpartiet
1922-24 2. representant Hedmark fylke Fhv. Statsraad Det Frisinnede Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1886-88 Medlem i Protokollkomiteen
1889-91 Medlem i Protokollkomiteen
1895-97 Medlem i Landbrukskomiteen
1898-00 Medlem i Toldkomiteen
1900-03 Medlem i Toldkomiteen
1904-06 Medlem i Toldkomiteen
Forfall i 1904, Tøstie trådte inn i hans sted.

1907-09 Formann i Budgetkomiteen
Gikk ut for Hemma i 1908.

1910-12 Formann i Budgetkomiteen
1913-15 Formann i Budgetkomiteen
1916-18 Formann i Budgetkomiteen
1919-21 Formann i Finans- og tollkomiteen (av 1919)
1922-24 Medlem i Finanskomiteen (av 1922)
Erstattet av Svenkerud 01.04.-10.04.1924, og av Thorshaug 24.11.-30.11.1924.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1898-00 Medlem i Valgkomiteen
1900-03 Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
1904-06 Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Angaaende konsulatsaken m.v. ("Specialkomiteen")
1907-09 Medlem i Valgkomiteen
Forfall 22.06.1908, Haug trådte inn i hans sted.

Medlem i Vandfald m.v.
1910-12 Nestformann i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Angaaende mægling og voldgift
Medlem i Komite ifølge Grundlovens § 75
1913-15 Formann i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Komiteen i anledningen av norsk-amerikanernes mindegave
Medlem i Om indredning av ledige rum i stortingsbygningen
1916-18 Medlem i Styret for Norsk-Amerikanernes Minnegave til Norge 1914
Formann i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Utenrikskomiteen
1919-21 Nestformann i Styret for Norsk-Amerikanernes Minnegave til Norge 1914
Nestformann 1920-1921.

Formann i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Om spørsmålet om forandringer i Stortingsbygningen
Medlem i Utenrikskomiteen
1922-24 Medlem i Styret for Norsk-Amerikanernes Minnegave til Norge 1914
Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Om Stortingets forretningsorden
Medlem i Utenrikskomiteen

Medlemskap i delegasjoner:

Delegert - Flere nordiske interparlamentariske møter.
Lederskap i stortingsgrupper
Periode Embete Parti
1908 Parlamentarisk leder Venstre
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Indredepartementet 06.03.1891 - 01.05.1893
Statsråd Landbruksdepartementet 06.11.1900 - 20.04.1902
Statsråd Landbruksdepartementet 21.04.1902 - 08.06.1903
Statsråd Revisjonsdepartementet 21.04.1902 - 08.06.1903

Personalia:

Født 24.05.1847, Bergen.
Sønn av gårdbruker på Tjerne i Ringsaker August Konow (1917-1901) og Beate Konow (1822-1880).

Utdanning og yrke:

Utdannet - Landmann på farens gård og ved en landbruksskole i Danmark
Student - Lillehammer skole (1866)
Cand. jur. (1872)
Studerte - Litteratur og filosofi i København (1872-1873) (vinteren 1872-73)

Gårdbruker - Østre Hoberg i Stange (1877-1882)
Gårdbruker - Tjerne i Ringsaker (1882-1924) (overtok farsgården)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1879-1882 medlem Stange herredsstyre
Fra 1883 medlem Ringsaker herredsstyre

Offentlige verv:

Innehadde - Kommunale verv
Formann - Den 1ste parlamentariske arbeiderkommisjon av 1894 om invalide- og alderdomsforsikring
Formann - Den 2nen parl. arbeiderkomm. av 1900 om syke- og ulykkesforsikring (men trådte ut, da han samme år ble statsråd)
Medlem - Norges Banks representantskap
Valgmann - (1885-1903)(undtatt 1891, da han var statsråd)
Deltok - Som statsråd i traktatkomiteen av 1890 (fra 1891)
Formann - Den parlamentariske landbrukskomm. av 1895 (1898-1900)
Suppleant - Statsbanenes sentralstyre (1898-1901)
Viseformann - Norges Banks representantskap (1900)
Medlem - Spesialkomiteen (1905)
Medlem - Styret Statens reservefond (1907-1925)
Formann - Stortingets deputasjon for å legge en krans på Christian Frederiks sarkofag i Roskilde domkirke (1914)(17.mai 1914)
Medlem - Komiteen om norsk-amerikanernes gave (1914)

Verv i partier:

Medlem - Venstres styre (1884-1918)
Nestformann - Venstres styre (fra 1908) (1908--1)
Formann - Stortingets venstreforening (1908-1915)

Verv i organisasjoner:

Stifter - Hedemarkens amts folkevæbningssamlag
Nestformann - Hedemarkens amts folkevæbningssamlags styre (til 1891) (-1-1891)

Diverse:

Minne: Hans byste, modellert av W. Rasmussen, og hans bilde, malt av G. Stenersen, er begge skjenket Stortinget av hans slekt i 1933.
Minne: En bautastein med hans portrettmedaljong, utført av Emma Mathiassen, er reist ved Skarnes til minne om hans bekjente tale her i 1891.
Slektskap: Om hans morfar A. Konow og andre representanter av hans slekt, se Lindstøl s. 497-502, jfr. forannevnte.