Biografier

Herman Peter Vogt Krefting


Født: 14.05.1784
Død: 08.12.1863
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 1. representant Moss Overretsprokurator