Biografier

Bjørn Kristensen


Født: 04.10.1869
Død: 29.06.1935
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1907-09 1. representant Moss og Drøbak Redaktør Venstre
1910-12 1. representant Moss og Drøbak Redaktør og boktrykker Det Frisinnede Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1907-09 Sekretær i Gage- og pensionskomiteen
1910-12 Nestformann i Gage- og pensionskomiteen

Personalia:

Født 04.10.1869, Kristiansand.
Sønn av prost Kristen Nicolai Kristensen (1838-1916) og Karoline Emilie Bjørnson (1842-1929).

Utdanning og yrke:

Elev - Aars og Voss skoles gymnasium i Oslo
Boktrykkerlære - John Grieg i Bergen (fra 1889)
Utlært - Boktrykker (1892)

Redaktør - "Moss Avis" (1892-1935) (Tsd)
Aviseier og boktrykker - Kjøpte "Moss Avis" og anla eget boktrykkeri (1895-1935) (Tsd)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Moss bystyre
1901-04 medlem Moss bystyre
1904-07 ordfører Moss bystyre
1907-10 varaordfører Moss bystyre
1910-13 medlem Moss bystyre
1913-16 ordfører Moss bystyre
1916-19 medlem Moss bystyre
1919-22 medlem Moss bystyre
1922-25 medlem Moss bystyre
1925-28 medlem Moss bystyre
1928-31 medlem Moss bystyre
1931-34 medlem Moss bystyre
1934-1935 medlem Moss bystyre (Tsd.)

Offentlige verv:

Medlem - Skolestyre, Moss
Medlem - Havnestyre, Moss
Medlem - Overligningskommisjon, Moss
M. fl. - Kommunale verv, Moss
Forlikskommissær - Moss (1918-1927)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Styret Moss håndverks- og industriforening
Formann - Presseforeningen i Østfold
Medlem - Styret Frisindede Venstres presseforening
Medlem - Styret Journalistenes pensjons- og hjelpeforening (fra 1908)
Medlem - Styret Norges Presseforbund (fra 1910)

Andre administrative verv:

Viseformann - Forstanderskapet Moss Sparebank
Medlem - Representantskap Moss og Oplands Bank
Medlem - Kontrollkommisjon Moss og Oplands Bank

Diverse:

Slektskap: Han er søstersønn av Bjørnstjerne Bjørnson og fetter av ovennevnte Erling B.