Biografier

Sverre Krogh


Født: 11.03.1883
Død: 26.10.1957
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 6. representant Hordaland fylke Redaktør Arbeiderpartiet
1925-27 7. representant Hordaland fylke Redaktør Norges kommunistiske parti
Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Finanskomiteen (av 1922)
Medlem i Konstutionskomiteen
Kom som forsterkning i 1924, ved behandling av lov om kommuner som misligholder sine gjeldsforpliktelser.

Medlem i Næringskomite nr.1
Kom som forsterkning i 1924, ved behandling av statsgaranti ved kredittsalg til Russland av sild m.v.

1925-27 Medlem i Finanskomiteen (av 1922)
Medlem i Næringskomite nr.1
Kom som forsterkning i 1925, ved behandling av støtte til fiskeribedriften i Finnmark.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Valgkomiteen
1925-27 Medlem i Den store budsjettkomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Permisjon i 1927, I. B. Aase trådte inn i hans sted.

Personalia:

Født 11.03.1883, Oslo.
Sønn av oberst Gerhard Christopher Krogh (1839-1916) og Thora Regine Clementine Angelica Neumann (1856-1928).

Utdanning og yrke:

Studerte - Sosialøkonomi universitetet i Karlsruhe
Studerte - Sosialøkonomi universitetet i Gøttingen
Student (1901)
Diplomeksamen - Forsikringsmatematikk universitetet i Gøttingen (1905)
Reiste - Oppholdt seg i Russland (1920) (sommeren 1920)

Aktuar - Forsikringsselskap i Oslo
Redaksjonssekretær - Bladet "Arbeidet" i Bergen (fra 1912)
Redaktør - Bladet "Arbeidet" i Bergen (fra 1918) (høsten 1912)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1916-19 medlem Fana herredsstyre
1919-22 medlem Fana herredsstyre

Verv i partier:

Skribent og agitator - Arbeiderbevegelsen
Deltok - den sosialdemokratiske ungdomsbevegelse (1907-1912)
Deltok - den 2. internasjonale kongress i København (1910)
Deltok - rekke av Arbeiderpartiets landsmøter (fra 1911) (1911--1)
Medlem - Arbeiderpartiets styre i Bergen (fra 1918) (1918--1)

Diverse:

Okkupasjonen: Gikk i 1940 inn i N. S. og hadde forskjellige stillinger, bl. a. som konsulent i "Kulturdepartementet" okt. 1940 og nov. 1943 som kontorsjef i den av N. S. nedsatte såkalte granskningskommisjon om krigsårsakene. 13. mai 1948 ble han dømt til 2 år og 3 mndr.s fengsel m. m.
Idømt 3 måneders fengsel for revolusjonær fagforeningspropaganda i Sverige (1908-). .
Idømt 4 måneders fengsel for antimilitaristisk agitasjon i Norge (1912-). .