Biografier

Nils Landmark


Født: 11.03.1775
Død: 29.10.1859
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1821-23 2. representant Nordre Bergenhus Amt Sorenskriver