Biografier

Tallak Olsen Lindstøl


Født: 30.01.1857
Død: 14.04.1925
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1900-03 3. representant Nedenes Amt Lensmand Venstre
1910-12 1. representant 1. Holt Lensmand Venstre
1913-15 1. representant 1. Holt Lensmand Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1900-03 Medlem i Veikomiteen
1910-12 Medlem i Budgetkomiteen
1913-15 Nestformann i Budgetkomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Valgkomiteen

Personalia:

Født 30.01.1857, Lindstøl i Søndeled.
Sønn av Torjesen Lindstøl (1820-1905) og Karen Tallaksdatter.

Utdanning og yrke:

Seminarist - Holt (1877)

Amtsrevisor
Lærer - Søndeled (1877-1881)
Lærer - Risør folkeskole (1883)
Kopist - Det statistiske centralbyraa (1883-1893)
Bestyrer - Folketællingskontoret i Kristiania (1891) (permittert 1/2 aar fra stillingen i det statistiske centralbyraa)
Kasserer - Sparebanken, Søndeled (fra 1898)
Lensmand - Søndeled (fra 1900)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1900 ordfører Søndeled herredsstyre
Fra 1896 medlem Søndeled herredsstyre
1896-1898 ordfører Søndeled herredsstyre

Offentlige verv:

M. fl. - Kommunale hverv
Medlem - Matrikulkommissionen av 1910
Medlem - Fredskongressen i Haag (1913)

Litteratur:

Utga - Mandtallet 1701
Utga - "Stortingsrepræsentanter 1814-92" (som danner grundlaget for nærværende arbeide omfattende tiden 1814-1914)
Utga - Stamtavler østre Nedenes (1882)
Utga - Den første kommunalstatistik for 1901 (1902) (av særlig interesse for kvindernes første deltagelse i valget)
Utga - Statistisk haandbok om Nedenes amt 1891-1902 (1905)
Utga - "Stortinget og statsrådet 1814-1914" (1914)