Biografier

Ivar Lykke


Født: 09.01.1872
Død: 04.12.1949
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1916-18 1. representant 2den kreds, Kalvskindet Konsul Høyre
1919-21 1. representant 2den kreds, Kalvskindet Kjøbmand Høyre
1922-24 3. representant Trondhjem og Levanger Kjøbmand Høyre
1925-27 1. representant Trondhjem og Levanger Kjøbmand Høyre
1928-30 1. representant Trondhjem og Levanger Statsminister Høyre
1931-33 1. representant Trondhjem og Levanger Kjøbmand Høyre
1934-36 1. representant Trondhjem og Levanger Kjøbmand Høyre
1937-45 2. representant Trondhjem og Levanger Kjøbmand Høyre
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1920-1921 President Stortinget
1923-1924 President Stortinget
1925-1926 President Stortinget
1922-1923 Varapresident Stortinget
Fagkomiteer
Periode Komite
1916-18 Medlem i Konstutionskomiteen
Kom som forsterkning i 1916, ved behandling av lov om magistratembetenes nedleggelse.

Medlem i Næringskomite nr.2
Erstattet av Buck 11.01-31.01.1918.

1919-21 Formann i Lønningskomiteen
1922-24 Medlem i Jernbanekomiteen
Kom som forsterkning i 1924, ved behandling av kgl. prp. om kortere rentefrihet for boliglån av statsbanenes felleskasse.

Formann i Lønningskomiteen
Erstattet av I. A. Andersen 25.04.-03.05.1923.

1925-27 Medlem i Næringskomite nr.2
Gikk ut for Kjeldsberg 05.03.1926.

1928-30 Medlem i Næringskomite nr.2
Trådte inn for Bang 28.01.1928.

Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Erstattet av Bang 11.01.-28.10.1928.

1931-33 Formann i Justiskomiteen (av 1919)
Erstattet av Falstad 16.01.-10.02 og fra 25.06 og ut sesjonen i 1932.

Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Permisjon i 1933, Mohr trådte inn i hans sted.

1934-36 Formann i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Medlem i Sosialkomiteen
Kom som forsterkning i 1934, ved behandling av alkohollovgivningen.

Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Trådte inn i den utvidete komité.

1937-45 Formann i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Erstattet av Varmbo 25.04.-04.05.1938. Gikk ut for Mustad i 1945.

Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Kom med i den utvidete komité. Gikk ut for Wright i 1945.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1916-18 Medlem i Om lønnsregulering for statens tjenestemenn
Medlem i Om midlertidig avgift av skipstonnasje m.m.
1919-21 Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for Klingenberg fra 21.06.1919.

Medlem i Om spørsmålet om forandringer i Stortingsbygningen
Trådte inn for Michelet 21.06.1920.

Medlem i Utenrikskomiteen
Trådte inn for Michelet 21.06.1920. Nestformann fra samme dato.

1922-24 Formann i Valgkomiteen
Formann i 1923-1924.

Medlem i Om Stortingets forretningsorden
Nestformann i Utenrikskomiteen
Møtte for O. B. Halvorsen i 1922. Trådte inn for O. B. Halvorsen 06.03.1923. Ble nestformann fra samme dato.

1925-27 Formann i Valgkomiteen
Formann i 1925-1926. Trådte inn i regjering i 1926, Darre-Jenssen trådte inn i hans sted. Gikk ut for Kjeldsberg i 1927.

1928-30 Medlem i Den store budsjettkomiteen
Trådte inn for Hambro i 1929.

Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for S. Bang 28.01.1928. Permisjon i 1928, Darre-Jenssen trådte inn i hans sted.

1931-33 Medlem i Den store budsjettkomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Om forretningsordenen
Medlem i Til behandling av Quislingdokumentene
1934-36 Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Om endringer i statsbudsjettforslaget 1935-36
Medlem i Om statsbudsjettets ekstraordinære krisebevilgninger
1937-45 Medlem i Valgkomiteen
Permisjon i 1945, C. Sverdrup trådte inn i hans sted.

Formann i Ang. Forsyningsdepartementets virksomhet
Medlem i Om bevilgning til nøytralitetsvakt og forsyninger m.v

Medlemskap i delegasjoner:

Delegert - Folkenes Forbunds møte, 1923.
Formann - Den norske interparlamentariske gruppe, 1925-1940.
Delegert - Flere interparl. fredskonferanser (Som formann i den norske interparlamentariske gruppe).
Medlem - Den interparlamentariske unions råd, 1938.
Medlem - Den interparlamentariske unions råd eksekutive komite, 1938.
Lederskap i stortingsgrupper
Periode Embete Parti
1920-1921 Parlamentarisk leder Høire
1924-1926 Parlamentarisk leder Høire
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsminister 05.03.1926 - 27.01.1928
Utenriksminister Utenriksdepartementet 05.03.1926 - 27.01.1928

Personalia:

Født 09.01.1872, Trondheim.
Sønn av kjøpmann Peder Tangen Lykke (1843-1923) og Augusta Johanne Wanvig (1852-1914).

Utdanning og yrke:

Reiste - Frankrike
Middelskoleeksamen (1888)
Elev - Handelsinstitutt i York, England (fra 1890)

Arbeidet - Kontor i Hamburg (ca. 1 år)
Ansatt - Farens forretning i kolonialbransjen (1888-1890)
Ansatt - Farens forretning i kolonialbransjen (1892-1902)
Kompanjong - Farens forretning i kolonialbransjen (1902-1908)
Russisk visekonsul (1907-1913)
Kjøpmann - Eneeier farens forretning (1908-1918) (omdannet til et familieaksjeselskap i 1918)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1904 medlem Trondheim bystyre
1906- medlem Trondheim formannskap
1907-10 medlem Trondheim formannskap
1910-13 medlem Trondheim formannskap
1915- medlem Trondheim formannskap
1913-1915 varaordfører Trondheim bystyre

Offentlige verv:

Innehatt - Rekke andre tillitsverv, Trondheim
Medlem - Børskomiteen, Trondheim
Formann - Børskomiteen, Trondheim
Formann - Handelsgymnasiets styre, Trondheim
Medlem - Vinmonopolets styre
Nestformann - Vinmonopolets styre
Medlem - Arbeiderkommisjonen av 1918
Medlem - Postvesenets administrasjonskomite av 1918
Medlem - Svalbardkomm. av 1929
Formann - Trafikk-komiteen av 1934
Deltok - Rekke av de nordiske fredsmøter (som formann i den norske interparlamentariske gruppe)
Formann - Den norske delegasjon til tollfredskonferansen i Genéve (1930)
Formann - Englands-delegasjonen (1932-1933)(statsminister mowinckels takk til englands-delegasjonen, st.tid. 1320 for 1933)
President - Den interparlamentariske unions kongress i Oslo (1939)

Verv i partier:

Formann - Høires Centralstyre (1923-1926)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Den norske Handelsstands Fellesforenings styre
Medlem - Direksjonen Trondhjems Handelsstands Forening
Visepresident - Norges Handelsstands Forbund (1919-1923)
Æresmedlem - Trondhjems Handelsstands Forening (1937)

Andre administrative verv:

Medlem - Sparebankens direksjon, Trondheim
Ordfører - Den Norske Amerikalinjes representantskap
Medlem - Styret forskjellige industrielle bedrifter
Formann - Styret familieaksjeselskapet (fra 1918)

Diverse:

Okkupasjonen: I 1940 ble han oppnevnt som tillitsmann for å supplere presidentskapet i Hambros fravær og deltok som hans varamann i forhandlingene med tyskerne sommeren og høsten 1940.
Slektskap: Svoger av forannevnte C. W. Hartmann og C. A. Jakhelln.