Biografier

Lars Olai Meling


Født: 08.05.1876
Død: 12.05.1951
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 1. suppleant Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Stavanger, Haugesund Skibsreder Venstre
1925-27 5. representant Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Stavanger, Haugesund Statsråd Venstre
1937-45 5. representant Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Stavanger, Haugesund Skibsreder Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Justiskomiteen (av 1919)
Kom som forsterkning i 1923, ved behandling av lov om opprettelse av en gjensidig forsikringsinnretning for norske skip.

Nestformann i Post- og telegrafkomiteen
Nestformann i 1922-1923. Gikk ut for Olsen Nalum 06.03.1923.

1925-27 Medlem i Post- og telegrafkomiteen
Trådte inn for Tveteraas 05.03.1926, overtok som formann. Erstattet av Sv. Svensen fra 28.06 og ut sesjonen i 1926.

1937-45 Nestformann i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Erstattet av Peersen 03.02.-20.02.1937, 03.03.-25.03 og 08.06.-21.06.1938, samt fra 01.04.-09.04.1940. Erstattet av Fjeldsgaard 11.01.-12.02.1938, samt fra 22.06 og ut sesjonen samme år. Erstattet av Stensaker 05.04.-18.04.1937, 11.01.-17.01 og 29.03.-08.04.1938, 11.01.-31.03.1939 samt på det Overordentlige Storting i 1939. Gikk ut for Vaksdal i 1945.

Medlem i Sjøfarts- og fiskerikomiteen
Kom som forsterkning i 1937-1938, ved behandling av statsgaranti ved kredittsalg av norske varer til utlandet.

Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Trådte inn for Anderssen-Rysst i 1945.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Den store budsjettkomiteen
1937-45 Medlem i Valgkomiteen
Permisjon i 1938 og 1939, Peersen og Rygh trådte inn i hans sted.

Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri 25.07.1924 - 04.03.1926
Statsråd Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri 03.03.1933 - 19.03.1935

Personalia:

Født 08.05.1876, Haugesund.
Sønn av skomakermester John Mathias Olsen (1852-1937) og Cesilie Marie Larsdatter Meling (1852-1914).

Utdanning og yrke:

Elev - Folkeskolen

Ansatt - Kjøpmanns- og skipsrederfirmaet H. M. Wrangell i Haugesund (1892-1899)
Kontorsjef - Kjøpmanns- og skipsrederfirmaet H. M. Wrangell i Haugesund (fra 1899)
Medinnehaver - Kjøpmanns- og skipsrederfirmaet H. M. Wrangell i Haugesund (fra 1910)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1904-07 medlem Haugesund bystyre
1907-10 medlem Haugesund bystyre
1918- medlem Haugesund formannskap
1916-1917 ordfører Haugesund bystyre
1922-25 medlem Haugesund bystyre

Offentlige verv:

Initiativtaker - Haugesunds børs
Medlem - Sjøretten
Medlem - Direksjonen telefonselskapet
Medlem - Traktatkomm. av 1919
Medlem - Aktiebeskattningskt. av 1919
Formann - Nøytralitetsvernkt. av 1920
Medlem - Postvesenets sparekt. av 1921
Formann - Postvesenets sparekt. av 1921
Formann - Telegrafvesenets sparekt. av 1926
Formann - Svalbardkomm. av 1929
Medlem - Komiteen om skipsbygningsindustrien av 1932
Varamann - Representantskapet for Den Norske Industribank
Formann - Børs- og handelskomiteen (1914-1924)
Medlem - Tolltariff kommisjonen av 1915 (fra 1919)
Stortingsvalgt medlem - Norsk varekrigsfonds råd (fra 1934)
Medlem - Riksskattestyrets ankenevnd for verdsettelse av aksjer (fra 1938)
Medlem - Norges Banks representantskap (fra 1939)

Verv i organisasjoner:

Formann - Haugesunds Rederiforening (1932-1933)

Andre administrative verv:

Medlem - Haugesund Sparebanks direksjon
Medlem - Styret A.s Iglo (Haugesunds kjøleanlegg)
Medlem - Styret kjøpmanns- og skipsrederselskapet H. M. Wrangell i Haugesund (fra 1914)(etter firmaets overgang til skipsaksjeselskap i 1914)
Medlem - Direksjonen Haugesunds Sjøforsikringsselskap (fra 1917)
Medlem - Direksjonen Haugesund Nye Sparebank (1928-1942)
Medlem - Styret Store Norske Spitsbergen Kullkompani (fra 1933)